Verdienmodel

De kosten voor een Zonnestroomdeel zullen eenmalig €250 bedragen. Een deelnemer kan meerdere Zonnestroomdelen aanschaffen. Bij overschrijving van het maximum aantal (rond de 1.100) hanteren we een eerlijke verdeelsleutel.

Gedurende de looptijd van het project keert de coöperatie de jaarlijkse winst op het project uit aan de deelnemers, naar rato van deelname (aantal Zonnestroomdelen). We verwachten een uitkering van ruim €25 per jaar. Dit betekent dat je inleg in ongeveer acht tot tien jaar is terugverdiend, daarna levert de deelname geld op. Je komt daarmee op een rendement tussen 6% en 7%, voor zover er zich geen onverwachte omstandigheden voordoen.

Rekenvoorbeeld
In het project Energized by Kramp wordt gekozen voor een jaarlijkse uitbetaling aan de deelnemers wat inhoudt dat je elk jaar een bedrag uitgekeerd krijgt vanuit de coöperatie. Dit bedrag bestaat uit een stuk winst over je (resterende) inleg en een stuk terugbetaling van je inleg.

In het onderstaande tabel en grafiek zie je dat bij een winstpercentage van 6,5% je aan het eind van de looptijd de gehele inleg hebt terugontvangen. Tevens heb je elk jaar over het deel van je inleg dat je nog niet hebt terugontvangen winst gekregen.

Stap-voor-stap-berekening van wat het rendement betekent in termen van jaarlijkse uitkeringen, opgedeeld naar winstdeel en terugbetalingsdeel *

Verdienmodel in grafiekvorm *


*  NB:
de hier weergegeven cijfers en teksten zijn op basis van aannames. In het geval dat deze aannames niet overeenkomen met de praktijk heeft dat invloed op de cijfers en uitkomsten. Daadwerkelijke cijfers zullen afwijken. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er meer of minder zonne-uren zijn dan verwacht of financiële mee- of tegenvallers door lagere of hogere onderhoudskosten.