Risico’s

Het verdienmodel is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en aannames. Deelnemers kopen Zonnestroomdelen van de coöperatie en hebben als lid ook zeggenschap in die coöperatie. Hieronder staan enkele risico’s en gevolgen/maatregelen:

Het lukt niet om voldoende zonnestroomdelen te verkopen
Met te weinig deelnemers, wordt de coöperatie niet opgestart. Mensen die al een voorinschrijving hebben gedaan worden tot niets verplicht: hun inschrijving vervalt.

De opbrengst van de panelen valt tegen
Bij aanbesteding wordt gewerkt met strenge kwaliteitseisen en er worden garanties verwacht. Voordat opdracht gegeven wordt, worden de specificaties door een onafhankelijk specialist beoordeeld. De jaarlijkse opbrengst wordt uiteindelijk onder de deelnemers van de coöperatie uitgekeerd. Naar verwachting is dit ruim €25 per jaar, voor zover er zich geen onverwachte omstandigheden voordoen.

De panelen raken beschadigd door hagel, bliksem of brand
Hiervoor wordt een verzekering afgesloten. De kosten hiervoor zijn meegenomen in het verdienmodel.

Kramp houdt op te bestaan
Praktisch gezien kan het gebeuren, maar dit acht het coöperatiebestuur erg onwaarschijnlijk. Indien dit echter toch gebeurd dan blijft de installatie in het bezit van de coöperatie door het recht van opstal.

AGEM houdt op te bestaan
Dit zou erg onwaarschijnlijk zijn. AGEM is immers een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten. Mocht dit echter toch gebeuren dan blijft de installatie uiteraard gewoon van de coöperatie.