In het kort

Op het dak van de nieuwe hal van de shuttle van Kramp Nederland te Varsseveld zullen zonnepanelen worden geplaatst waarin medewerkers gezamenlijk kunnen investeren. Dit initiatief is opgezet in samenwerking met AGEM (Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij). Kramp is het eerste bedrijf waarbij AGEM samen met medewerkers een zonnedak realiseert. Er zullen ongeveer 1.600 panelen worden geplaatst. De aanschaf en het beheer van de installatie wordt geregeld in een energiecoöperatie (los van Kramp). Kramp is hierbij de afnemer van de opgewekte elektriciteit. Medewerkers kunnen coöperatielid worden door een certificaat per Zonnestroomdeel kopen en hier zit een verdienmodel aan vast. De looptijd van de investering is 16 jaar. Het is de verwachting dat het rendement gedurende de looptijd van de investering  tussen de 6% en 7% bedraagt, voor zover er zich geen onverwachte omstandigheden voordoen.

Alles op een rijtje:

  • Alle medewerkers werkzaam in Nederland met een arbeidscontract bij Kramp Nederland, Kramp Groep, Kramp Metaal of INDI (tijdelijk of vast) kunnen meedoen;
  • Je kunt in één of meerdere Zonnestroomdelen investeren;
  • Per Zonnestroomdeel investeer je €250;
  • Gedurende de looptijd van het project (=16 jaar) keert de coöperatie de jaarlijkse winst op het project uit aan de deelnemers, naar rato van deelname (=aantal Zonnestroomdelen);
  • Na 16 jaar eindigt het project en is Kramp volledig eigenaar van het zonnedak. De inleg is dan volledig terugbetaald, voor zover er zich geen onverwachte omstandigheden hebben voorgedaan.