Uitleg

Wat houdt het initiatief in?

Op het dak van Kramp Nederland te Varsseveld is een zonnestroominstallatie met 1636 zonnepanelen gerealiseerd.

De aanschaf en het beheer van de installatie is gerealiseerd in een energiecoöperatie (los van Kramp). Kramp is de primaire afnemer van de opgewekte elektriciteit. Het bijzondere is dat de installatie volledig mogelijk is gemaakt door medewerkers van Kramp. Zij kunnen coöperatielid worden door een certificaat per Zonnestroomdeel te kopen en hier zit een verdienmodel aan vast. De investering heeft een looptijd van 16 jaar. Het is de verwachting dat het rendement gedurende de looptijd van de investering  tussen de 6% en 7% bedraagt, voor zover er zich geen onverwachte omstandigheden voordoen.

AGEM, de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, heeft Kramp en de energiecoöperatie ondersteund in het hele realisatieproces.

Let op: Inschrijven en meedoen kan nog steeds!! Heb je een arbeidscontract bij Kramp in Nederland of bij INDI en heb je interesse om lid te worden van de coöperatie maak dan je interesse bekend via het contactformulier.


Waarom zou je meedoen?

  • Je wilt energie opwekken met zonnepanelen;
  • Je wilt een steentje bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening;
  • Je steunt graag lokale en regionale initiatieven.

Hoe?

  • Deelnemers investeren elk in minimaal 1 Zonnestroomdeel (€250 eenmalig);
  • Deelnemers zijn medewerkers werkzaam in Nederland met een arbeidscontract bij Kramp Nederland, Kramp Groep, Kramp Metaal of INDI (tijdelijk of vast). Woonadres hoeft niet noodzakelijk in Nederland te zijn;

Wat moet je nog meer weten?

  • De zonnepanelen zijn voldoende verzekerd;
  • Via een recht van opstal zijn de zonnepanelen in eigendom van de coöperatie;
  • Zie ook de veelgestelde vragen en de antwoorden voor meer informatie.