Over ons

Het eerste en tijdelijke bestuur is opgericht door de werkgroep Energized by Kramp en bestaat uit drie medewerkers van Kramp. Hieronder de namen en functies van het oprichtingsbestuur:

Hanno Jansen – Voorzitter
Jan Willem Nijman – Penningmeester
Harmjan Roelvink – Secretaris

De coöperatie vertegenwoordigt alle leden en vormt een eigen identiteit. De medewerkers van Kramp die lid worden van de coöperatie kiezen later op de eerste ledenvergadering zelf het bestuur van de coöperatie. Bestuurders hoeven geen lid te zijn van de coöperatie, maar kunnen ook op hun kwaliteiten gekozen worden. AGEM ondersteunt het bestuur.