Home

Als Kramp willen we verantwoordelijkheid nemen om de wereld een beetje beter te maken. Er is een intrinsieke motivatie om Kramp als bedrijf duurzaam te maken. Door het gebruik van beschikbare middelen, de zon in dit geval, bewegen we richting een CO2-neutrale economie. Met dit initiatief Energized by Kramp, bewegen we samen met de medewerkers van Kramp richting een betere wereld.

Uitleg

Wat houdt het initiatief in?

Op het dak van Breukelaarweg 39 van Kramp Nederland te Varsseveld worden zonnepanelen geplaatst waarin medewerkers van Kramp gezamenlijk kunnen investeren. Dit initiatief is opgezet in samenwerking met AGEM (Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij). Kramp is het eerste bedrijf waarbij AGEM samen met medewerkers een zonnedak realiseert. Er zullen ongeveer 1.600 panelen worden geplaatst. De aanschaf en het beheer van de installatie wordt gerealiseerd in een energiecoöperatie (los van Kramp). Kramp is de primaire afnemer van de opgewekte elektriciteit. Medewerkers van Kramp kunnen coöperatielid worden door een certificaat per Zonnestroomdeel te kopen en hier zit een verdienmodel aan vast. De investering heeft een looptijd van 16 jaar. Het is de verwachting dat het rendement gedurende de looptijd van de investering  tussen de 6% en 7% bedraagt, voor zover er zich geen onverwachte omstandigheden voordoen.

Meer informatie over voorwaarden, kosten en voorinschrijving volgt de komende weken.

Waarom zou je meedoen?

  • Je wilt energie opwekken met zonnepanelen;
  • Je wilt een steentje bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening;
  • Je steunt graag lokale en regionale initiatieven.

Hoe?

  • Deelnemers investeren elk in minimaal 1 Zonnestroomdeel (€250 eenmalig);
  • Deelnemers zijn medewerkers werkzaam in Nederland met een arbeidscontract bij Kramp Nederland, Kramp Groep, Kramp Metaal of INDI (tijdelijk of vast). Woonadres hoeft niet noodzakelijk in Nederland te zijn;
  • AGEM begeleidt het proces en neemt veel werk uit handen.

Wat moet je nog meer weten?

  • AGEM’s bijdrage aan het project is niet gratis. AGEM ontzorgt op basis van haar ervaring de coöperatie en de dakeigenaar bij de ontwikkeling van het collectieve project. De kosten voor deze begeleiding zijn meegenomen in het verdienmodel;
  • De zonnepanelen zijn voldoende verzekerd;
  • Via een recht van opstal zijn de zonnepanelen in eigendom van de coöperatie.

Nieuws

Doe mee!

Wil jij dat er veel zonne-energie opgewekt wordt? Steun jij graag lokale en regionale initiatieven? En wil jij ook graag en steentje bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening bij Kramp Nederland? Doe dan mee met dit initiatief: Energized by Kramp! 

Je kunt investeren in minimaal 1 Zonnestroomdeel (€250 eenmalig).
Je kunt er hier meer over lezen.

Doe mee en meld je definitief aan!
Je kan je inschrijven door dit  deelnameformulier in te vullen. Lees voor het invullen van het deelnameformulier de aanvullende documenten ook goed door.

Heb je dit formulier ingevuld? Stuur de originele overeenkomst in tweevoud naar:
Energized by Kramp U.A., p.a. Kramp, Postbus 9, 7050 AA Varsseveld
of via e-mail (gescande versie) naar: info@energizedbykramp.nl

Aanvullende documenten

Vragen?
Als je nog aanvullende vragen hebt, vul dan het contactformulier in. We zullen dan zo spoedig mogelijk je vragen beantwoorden.

Contact

Heb je vragen, neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.